Gartenstrasse

13Listopad2010

Widokówka - Gartenstrasse

Panorama miasta 2

25Lipiec2010

Widokówka - Panorama miasta 2


Szpital polowy

24Lipiec2010

Widokówka - Szpital polowy

Pomnik Fryderyka III

23Lipiec2010

Widokówka - Pomnik Fryderyka III


Zamek

23Lipiec2010

Widokówka - Zamek

Parafialny dom wdów

21Lipiec2010

Widokówka - Parafialny dom wdów

Sąd i Poczta

21Lipiec2010

Widokówka - Sąd i Poczta


Sąd i Poczta

21Lipiec2010

Widokówka - Sąd i Poczta

Szkoła

20Lipiec2010

Widokówka - Szkoła

Dobrzeń

16Lipiec2010

Widokówka - Dobrzeń