Parafialny dom wdów

Zdjęcie domu wdów ze stojącym przed nim pomnikiem Bismarka Po prawej stronie fasada kościoła NM Panny. Kartka wysłana z Oleśnicy 17.4.1916r. przez pocztę polową

Widokówka została wydana w 1914 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.