Koszary Batalionu strzelców

Zdjęcie budyku bez żadnego retuszu. Kartka była prawdopodobnie podstawą do wydania nowej widokówki ( Koszary Batalionu strzelców 2) ale ok 5 lat póżniej. Nie posiada nazwy wydawcy ale mozna sądzić że wydał ją Grafischer Verlag G.m.b.H z Wrocławia. Kartka wysłana była z Oleśnicy 21.12.1914r. jako list żołnierski. Nadawca zaznaczył to dopisując do wydrukowanego nagłówka Postkarte wyraz feld-. kartka nie jest ofrankowana a korespondencja napisana jest ołówkiem kopiowym

Widokówka została wydana w 1914 roku przez wydawcę Graph. Verlags-Anstalt G.m.b.H.