Gartenstrasse

Kolorowane zdjęcie dzisiejszej ulicy 11 go Listopada. Kartka wysłana z Oleśnicy do Berlina 4.11.1918r jako list żołnierski - ręcznie napisany nagłówek "Feldpost" Korespondencja pisana ołówkiem kopiowym

Widokówka została wydana w 1918 roku przez wydawcę S. Isaak, Oels i. Schl..