Pomnik Fryderyka III

Zdjęcie pomnika i części Placu Cesarskiego Kartka wysłana z Oleśnicy 24.12.1940r przez pocztę polową jako list żołnierski ( bez znaczka pocztowego), korespondencja pisana ołówkiem

Widokówka została wydana w 1940 roku przez wydawcę Photographie und Verlag Geyer & Co..