Sąd i Poczta

Kolorowane zdjęcie budynków sądu i Poczty. Takie same funkcje budynki te pełnią dziś. Kartka wysłana 11.6.1918 z Oleśnicy jako list żołnierski, korespondencja pisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1918 roku przez wydawcę Graphisches Institut Alfred Zigler.