Rynek

Zdjęcie wykonane z wieży Kościoła Zamkowego. Korespondencja napisana 28.04.1916r kartka jednak została wysłana 8.05.1916r. Występuje więc prawie dwutygodniowy poślizg w wysyłce. Czyzby z tego powodu kartkę opatrzono dodatkowym stemplem "Aus militarischen Grunden Verzoge..." - Z wojskowych przyczyn opóźniony?

Widokówka została wydana w 1916 roku przez wydawcę Herm. Lukowski.