Sąd i Poczta

Kolorowane zdjęcie dzisiejszej ulicy 3-go Maja (Olauerstrasse)Zwracają uwage napisy reklamowe na fasadach budynków po lewej stronie ulicy. Kartka wysłana z Oleśnicy 13.6.1915r.Z zapasowego szpitala wojskowego, ktory był zlokalizowany w dzisiejszych Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego Jak każda kartka wysłana przez pocztę polową nie jest ofrankowana. Korespondencja napisana fioletowym ołówkiem

Widokówka została wydana w 1915 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.