Wilhelmstrasse

27Czerwiec2010

Widokówka - Wilhelmstrasse

Friedrichstrasse

27Czerwiec2010

Widokówka - Friedrichstrasse


Plac cesarski

27Czerwiec2010

Widokówka - Plac cesarski

Brama wrocławska

26Czerwiec2010

Widokówka - Brama wrocławska

Brama wrocławska

26Czerwiec2010

Widokówka - Brama wrocławska


Rynek

26Czerwiec2010

Widokówka - Rynek

Rynek

26Czerwiec2010

Widokówka - Rynek


Rynek

25Czerwiec2010

Widokówka - Rynek

Rynek

25Czerwiec2010

Widokówka - Rynek

Rynek

25Czerwiec2010

Widokówka - Rynek