Rzeźnia miejska

Zdjęcie rzeźni miejskiej otwartej prawdopodobnie w 1899r. Widokowka z obiegu pocztowego wysłana 17.03.1900r. pocztą kolejową. Świadczy o tym datownik. Ma on kształt elipsy z napisem wewnątrz owalu okreslajacym relację, tutaj: Breslau- Kattowitz wewnątrz datownika napis że jest to poczta kolejowa i nr pociągu, na tej kartce 346 oraz w trzeciej linii data nadania. Korespondencja pisana zgodnie z przepisami pocztowymi obowiązującymi do 1905 r- po stronie z widokiem, ołówkiem

Widokówka została wydana w 1900 roku przez wydawcę A. Fabian & Comp..