Poczta

Kolorowane zdjęcie budymku poczty wykonane zimą ,świadczą o tym leżące na ulicy i chodniku zwału śniegu. Kartka z obiegu pocztowego wysłana 21.1.1912r. ,korespondencja pisana ołówkiem, także po stronie zdjęcia

Widokówka została wydana w 1912 roku przez wydawcę Josef Blut.