Seminarium nauczycielskie

Budynek instytutu nauczycielskiego w którym słuchacze seminarium odbywali praktyki zawodowe.  W tym budynku  prawdopodobnie odbywały sie także  kursy uzupełniajace wiedzę  dla młodzieży, która chciała uczyć się w Syminarium nauczycielskim  lecz jej braki uniemozliwialy rozpoczęcie nauki. Kartka wysłana z Oleśnicy prawdopodobnie 23.6.1914r. Korespondencja npisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1914 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.