Budowa reprezentacyjnej dzielnicy

Z tych widokówek można uzyskać informację o kolejności budowania poszczególnych budynków. Na pierwszej z nich budynek nr 5 jest zaawansowany do pierwszego piętra - widoczny jest ustawiony żurawik, na widokówce nr 2 widoczna jest już następna kondygnacja, na ostatniej widoczne już jest stożkowe zwięczenie narożnika budynku

1 Wilhelmstrasse

Widokówka z roku 1900

Dodano 26Luty2011

2 Pozdrowienia z Oleśnicy

Widokówka z roku 1899

Dodano 28Czerwiec2010

3 Plac cesarski

Widokówka z roku 1906

Dodano 19Listopad2010