Wilhelmstrasse

Zdjęcie ulicy Sienkiewicza wykonane z budynku Sądu lub Poczty. Na pierwszym planie budynek w którym swoje studio fotograficzne mmiał oleśnicki fotograf Herden

Widokówka została wydana w 1900 roku przez wydawcę A. Fabian & Comp..

Zestawy