Kunst Anstalt Rosenblatt

Wydawnictwo istniejące we Frankfurcie nad Menem