Gruss aus Oels i Schl

Kolorowa litografia przedstawiająca budowle Oleśnicy: Seminarium nauczycielskie, Kolumnę Złotych Godów, Rynek, Ratusz oraz Zamek książęcy. Kartka została wysłoan 4.04 1899r Korespondencja  została napisana ołówkiem

Widokówka została wydana w 1899 roku przez wydawcę Kunst Anstalt Rosenblatt.