A. Schwidernoch

Wydawca z Austrii z miejscowości Deutsch-Wagram