Franc Ringner Postkartenfabrik

 Wytwórnia mieściła się w Oberstephansdorf bezirk (powiat) Wrocław Dzisiejszy Szczepanów pow Środa śląska