Widok z wieży zamkowej 1

Pierwsze z serii zdjęć, wykonane przez S.Arczyńskiego prawdopodobnie w 1955-57r. z wieży zamku w kierunku rynku Widokówka przedstawia stan okolic rynku i jego samego przed odbudową Doskonale widoczne są ruiny budynków przy ul Sejmowej, przy południowej części rynku a nawet podwójna kolumnada przedwojennego ratusza. Kartka wysłana 15.11.1959r.

Jest to kolejna kartka wysłana przez żołnierza odbywającego służbę w jednej z jednostek wojskowych stacjonujących w Oleśnicy

Widokówka została wydana w 1956 roku przez wydawcę PTTK.