Zamek

Kolorowane zdjęcie zamku wykonane od strony kościoła. Kartka z obiegu pocztowego wysłana z Oleśnicy 23.6.18r.Korespondencja napisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1918 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.