Zamek

Zdjęcie zamku wykonane z wieży kościoła. Kartka wysłana z Oleśnicy 2.1.08r. zdjęcie musiało być wykonane przed remontem zamku przed rokiem 1904 ponieważ nie ma na nim przybudówki klatki schodowej zaczynającej się w miejscu styku łącznika kościoła z zamkiem. Korespondencja pisana czarnym atramentem. Zwraca uwagę nadrukowany na rewersie kartki nr wydania 391, skrót prawdopodobnie wydawcy: H L B i nr 07 prawdopodobnie końcówka roku wydania

Widokówka została wydana w 1907 roku