Pozdrowienia z Oleśnicy

Kolorowane zdjęcie kościola zamkowego od strony południowej wraz z Kolumną Złotych Godów. Podpis pod zdjęciem Informuje, że kolumna została wzniesiona dla uczczenia rocznicy ślubu Carla Christmana Erdmanna, który się odbył w 1781r. Kartka wysłana z Borowej 25.7.99r Adresowana do Berlina, gdzie dociera następnego dnia 26.7.99 co potwierdza datownik. Jednak jest on nietypowy bo częściej potwierdzano przyjęcie przesyłki zwykłym datownikiem jaki był stosowany w danym urzędzie. Korespondencja napisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1899 roku przez wydawcę A. Gruneberger & Co..