Inspekcja Regimentu Dragonów

Zdjęcie z przeglądu wojsk dokonanego przez Księżniczkę Cecylię szefową Regimentu Dragonów nr 8 im Fryderyka II. W świcie za nią w pikelhaubie jej małżonek Książę Fryderyk Wilhelm. Inspekcję przeprowadzono prawdopodobnie w 1909r Zdjęcie wykonał oleśnicki fotograf M. Herden ale kartkę wydało wydawnictwo sióstr Rosch. Kartka wysłana z Oleśnicy 22.1.1910r, Korespondencja napisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1910 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.