Gruss 3

Jednokolorowa litografia przedstawiajaca zamek, sąd, ratusz, kolumnę zwycięstwa, kasyno oficerskie i kosciół zamkowy. Kartka z obiegu wysłana z Oleśnicy 3.8.1897r. Korespondencja napisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1897 roku przez wydawcę Verlag v. Otto Gunzel.