Rynek

Zdjęcie Pn-zach strony rynku wykonane w tzw dniu targowym. Świadczy o tym duża ilość zaprzęgów konnych oraz spora ilość ludzi. Wśrod nich kobiety z koszami i kręcące się dzieci. Kartka wydana przed 1905 r gdyż po stronie zdjęcia zostawiono część niezadrukowaą na korespondencję. Po stronie adresowej rycina przedstawiająca Sąd

Widokówka została wydana w 1905 roku przez wydawcę A. Gruneberger & Co..