Panorama miasta 5

Zdjęcie od strony dzisiejszej ulicy wrocławskiej. Kartka bez obiegu pocztowego prawdopodobnie wydana ok 1940r

Widokówka została wydana w 1940 roku przez wydawcę Kunstanstalt Stengel & Co G.m b.H.