Panorama miasta 4

Zdjęcie Oleśnicy wykonane prawdopodobnie z samolotu. Widoczny jest na nim sterowiec Graf Zeppelin w przelocie nad miastem. Kartka wysłana z Oleśnicy 15.8.1942r. Lot sterowca nad Śląskiem odbył się rzeczywiście w 1930r. Ale czy sterowiec został sfotografowany nad miastem nie ma pewności. Kartkę wydało wydawnictwo sióstr Rosch z Oleśnicy korzystając ze zbiorów Lotniczego Instytutu Kartograficznego z Wrocławia, informuje o tym napis na rewersie kartki o tresci

C.B.B. no.1315 Fligeraufn. Aerokartographisches Institut A.G. Breslau

Korespondencja napisana ołówkiem w języku czeskim. Czyżby kolejna kartka czeskiego robotnika przymusowego?

Widokówka została wydana w 1942 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.