Panorama miasta 3

Zdjęcie wykonane z wieży kościoła zamkowego. Kadr o szerszym planie na wschód inaczej niż podobna kartka Panorama 2. Kartka wysłana z oleśnicy 31.08.1916r. jprzez pocztę polową. Ciekawostką jest to, że adresowana jest do kogoś kto przebywa w oficerskim szpitalu w Heidelbergu. Kartka od żołnierza do żołnierza? Korespondencja pnapisana czarnym atramentem, zwraca uwagęładna kaligrafia

Widokówka została wydana w 1916 roku przez wydawcę Verlaganstalt Kosmos.