Oleśnica w pigułce 5

Widokówka złożona z siedmiu zdjęć na ktorych widnieją: zamek, ratusz, dzisiejsza ulica wrocławska, stawy miejskie i basen. Ciekawa kartka bo wysłana 13.19.1943 r przez obywatela Czech. Pisze do mamy do Roztoki nad Jimielnicą (190 km) z informacją, że dojechał bez przeszkód. Czyżby to był ktoś przywieziony na przymusowe roboty? Korespondencja napisana atramentem.

Widokówka została wydana w 1943 roku przez wydawcę Kunstanstalt Stengel & Co G.m b.H.