Oleśnica w pigułce 2

Widokówka złożona z dziesięciu kolorowanych zdjęć przedstawiajacych ważne dla Oleśnicy miejsca m.in. Rynek , zamek, oleśnickie szkoły i ulice. Nie przeszła przez obieg pocztowy ale umieszczona jest na stronie do korespondencji data 7.1917 oraz wpis w dwoch wersach, prawdopodobnie pozdrowienia i podpis

Widokówka została wydana w 1917 roku