Koszary Batalionu strzelców 2

Kolorowane zdjęcie budynku koszar. Kartka wysłana z Wrocławia 11.10.1920r. Korespondencja napisana ołówkiem

Widokówka została wydana w 1920 roku przez wydawcę Graph. Verlags-Anstalt G.m.b.H.