Koszary Dragonów

Zdjęcie koszar wykonane w kierunku miasta. Kartka wysłana z Oleśnicy 20.10.1925r., korespondencja napisana atramentem. Nadawca oznaczył wieżę ciśnien i pierwszy budynek koszar literami i opisał ich przeznaczenie

Widokówka została wydana w 1925 roku przez wydawcę Graph. Verlags-Anstalt G.m.b.H.