Koszary Dragonów

Zdjęcie koszar wykonane od strony miasta. Kartka wydana w 1909r a wysłana za pomocą poczty kolejowej (owalny datownik z bardzo słabo widocznymi napisami) relacja prawdopodobnie Breslau - Kattowitz, pociąg nr 346(?) data 18.8.1912. Korespondncja napisana ołówkiem kopiowym

Widokówka została wydana w 1909 roku przez wydawcę Reinicke & Rubin.