Rynek widok na ratusz

Kolorowana fotografia, Kartka bez obiegu pocztowego Widok na ratusz i pn-zach stronę rynku. W głębi widoczna wieża kośioła katolickiego. Zwraca uwagę , umieszczona na dachu budynku antena, prawdopodobnie radiowa Po stronie dla korespondencji widoczny nr wydawcy 9391

Widokówka została wydana w 1911 roku przez wydawcę Heiss & Co. Graph. Kunstanstalt.