Pomnik ofiar I wojny światowej

Zdjęcie nieistniejącego pomnika poświęconego ofiarom I wojny swiatowej. Kartka wysłana z Oleśnicy 29.07.1938r. Korespondencja pisana ołówkiem kopiowym

Widokówka została wydana w 1938 roku przez wydawcę Kunstanstalt Stengel & Co G.m b.H.