Kościół NM Panny

Kolorowane zdjęcie kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Św Jerzego widoczny także pomnik Bismarka Kartka wysłana z Oleśnicy 6.4.1909r. Korespondencja pisana ołówkiem

Widokówka została wydana w 1909 roku przez wydawcę Mitteldeutscher Kunstverlag F.Heberlein.