Kościół zamkowy

Zdjęcie kościoła od południowej strony. Kartka wydana w prawdopodobnie w 1940r Kartka prawdopodobnie była wysłana w kopercir albo podana adresatowi przez osobę trzecią . Korespondencja pisana ołówkiem 29.4.1941 r

Widokówka została wydana w 1941 roku przez wydawcę Kunstanstalt Stengel & Co G.m b.H.