Rynek widok na ratusz

Widok na ratusz od strony kolumny zwycięstwa. Kartka wysłana z Wroclawia 6.08.1929 r Korespondencja pisana czarnym atramentem. W prawym dolnym rogu po stronie zdjęcia widoczny nr wydawcy 10379

Widokówka została wydana w 1929 roku przez wydawcę Graphisches Institut Alfred Zigler.