Nad rzeczką

Bardzo ciekawa kartka. Kolorowane zdjęcie niezidentyfikowanego przeze mnie zaułka. Technika wykonania kartki wskazuje na jej pochodzenie z pocz XX wieku. Wydawnictwo Rafal Truck & Son wydawało kartki do pocz XX w stad prawdopodobna data powstania widokówki ok 1910 r. Jednak kartka jest z obiegu pocztowego i była wysłana z Oleśnicy 13.01.1943r. Korespondencja pisana czarnym atramentem po czesku.

Widokówka została wydana w 1910 roku przez wydawcę Raphael Tuck & Son.