Budynek mieszkalny

Zdjęcie domu z basztą, przylegającego do murów obronnych. w centralnej części kartki zwraca uwagę kładka, mostek przerzucona przez przepływającą w tym czasie w tym miejscu rzekę ( dziś jest skanalizowana) Kartka z obiegu pocztowego wysłana zoleśnicy16.09.1914r. Korespondencja napisana ołówkiem

Widokówka została wydana w 1914 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.