Holteistrasse

Kolorowane zdjęcie obecnej ulicy Żeromskiego ze skrzyżowaniem Reja. Na II planie widoczny szczyt sali gimnastycznej gimnazjum im Fryderyka Wilhelma. Budynki mieszkalne po prawej stronie ulicy dziś nie istnieją Kartka z obiegu pocztowego wysłana z Oleśnicy 16.06.1919r. Korespondencja pisana niebieskim atramentem

Widokówka została wydana w 1919 roku przez wydawcę S. Isaak, Oels i. Schl..