Friedrichstrasse

Fotografia dzisiejszej ulicy Mickiewicza z nieistniejącym gimnazjum im. Fryderyka Wilchelma Kartka bez obiegu pocztowego, wydana prawdopodobnie w 1938r

Widokówka została wydana w 1938 roku przez wydawcę Trinks & Co.