Pozdrowienia z Dobrzenia 2

Litografia przedstawiajaca: Pałac, piekarnię i dom towarowy, karczmę , szkołę, i restaurację zajazd. Autorem litografii jest Paul Springier z Wrocławia. Kartka wysłana z Dobrzenia 9.12.1899r. korespondencja napisana ołówkiem kopiowym

Widokówka została wydana w 1899 roku przez wydawcę Verlag Karl Brade Gutwohne.