Oleśnica w pigułce

Kartka złożona z czterech zdjęć przedstawiająca zabudowania ulicy noszącej nazwę Wurtenbergerweg - dzisiejszej Moniuszki oraz zdjęcie zakladow kolejowych. Nazwa ulicy sugerowała kierunek - Wądoły, ktore wówczas nie były częścią miasta. Kartka została wydana przez Paula Macklenburga z Berlina. Swiadczy o tym pionowy napis,zawierajacy nawet adres wydawcy, oddzielajacy pole adresowe od korespondencyjnego na rewersie kartki. Kartka została wysłana z Oleśnicy 22.7.1932 roku, korespondencja jest napisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1932 roku