Pozdrowienia z Dobrzenia

Litografia przedstawiająca cztery budynki: karczmę, pałac piekarnię i dom towarowy oraz restaurację, zajazd. Autorem Litografii jest Paul Springier z Wrocławia. kartka wysłana z Dobrzenia 15.07.1902 r. korespondencja napisana ołówkiem kopiowym

Widokówka została wydana w 1902 roku przez wydawcę Verlag Karl Brade Gutwohne.