Oels Wilhemplatz mit Gymnasium

Zdjęcie budynku Gimnazium - szkoły powstałej w 1903 r. Na pierwszym planie widoczny także pomnik Cesarza. Kartka została wydana przez wrocławskie wydawnictwo Fabian & Co o czym świadczą brązowe napisy na reversie  Wydawnictwo musiało być prężne bo nadrukowany jest także nr 10 716 (wzoru? Kartki?) Kartka nie była w obiegu pocztowym ale ma też swoją historię. Jak widać na reversie, służyła jako menu?? ulotka reklamowa?? restauracji z Amsterdamu.  Ciekawostką jest to że restauracja De Zon istnieje w Amsterdamie dziś. Ciekawe czy to jest ta sama restauracja??

Widokówka została wydana w 1915 roku przez wydawcę A. Fabian & Comp..