Banhof

Zdjęcie wykonane od strony torów, dobrze widoczna pd i zach ściana budynku dworca. Na pierwszym planie znajduje się zadaszenie nad wejściem do przejścia podziemnego na perony oraz zadaszenie nad peronem 1. Kartka wysłana do Berlina 1.5 1916 r Korespondencja pisana ołówkiem wydawca niezidentyfikowany

Widokówka została wydana w 1916 roku przez wydawcę nieokreślony.