Katastrofa Kościoła zamkowego

Fotografia wykonana przez M Herdena bezpośrednio po zawaleniu się dachu kościoła. Katastrofa wydarzyła się15.07 1905 w czasie remontu Kościoła. Doskonale widoczna skala zniszczeń. Kartka wysłana prawdopodobnie 2.08.1906, korespondencja pisana czarnym atramentem.Wydawcą był fotograf M. Herden

Widokówka została wydana w 1906 roku przez wydawcę M.Herden.