Gruss aus Oels

Litografia w skład której wchodzą widoki sześciu oleśnickich budowli: budynek Gimnazjum; seminarium nauczycielskiego; Kościół - probskirche; Zamek książęcy; Kościół katolicki z widokiem ulicy i Kościół zamkowy. Źrodłem  widoków były fotografie wykonane przez Otto Mucke. wdawcą kartki było wudawnictwo Gruneberger & Co. korespondencja została napisana czarnym atramentem a kartka wysłana 2.12 1897 r

Widokówka została wydana w 1897 roku przez wydawcę A. Gruneberger & Co..