Seminarium nauczycielskie

Kolorowane sdjęcie budynku dzisiejszej szkoły podstawowej nr 1. W czasach gdy zdjecie zostało zrobione budynek pełnił rolę szkoły kształcącej przyszłych nauczycieli. Kartka bez obiegu ,wydana prawdopodobnie przed rokiem 1920

Widokówka została wydana w 1920 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.